Petemuan Dunia Melayu '82

17 buah kertaskerja telah dibentang dalam pertemuan ini dan 8 buah daripadanya adalah kertas kerja serantau iatu Brunei, Filipina, Indonesia, Sri Lanka dan Thailand, 8 buah kertas kerja yang bercorak kebangsaan memberikan penumpuan terhadap corak perkembangan kebudayaan kebangsaan, sejarah keagungan bangsa Melayu sejak abad ke 15 dan beberapa sudut estetika melayu yang ditinjau dari objek-objek seni. 


You might also like these books...

13 Mei : Sebelum dan...

Author : Tunku Abdul Rahman

Genre : Political,Historical

 0 Ratings

Usang

Author : Ramlah Rashid

Genre : Historical

 0 Ratings

Tunggul-Tunggul Geri...

Author : Shahnon Ahmad

Genre : Historical

 0 Ratings

Purchase these best sellers from Amazon.com